İsrail Filistin Savaşları

İsrail-Filistin savaşları, uzun bir tarihsel süreç içerisinde gelişen, karmaşık ve çok boyutlu bir çatışmalar dizisidir. Bu çatışmaların kökleri 19. yüzyılın sonlarına, Siyonizm hareketinin ve Arap milliyetçiliğinin ortaya çıkışına kadar uzanır. İşte bu savaşların bazı önemli dönüm noktaları:

1. Osmanlı Dönemi ve İlk Siyonist Göçler (1880'ler - 1917)

 • Siyonist Hareket: 19. yüzyılın sonlarında, Avrupa'daki Yahudi aydınlar tarafından başlatılan Siyonist hareket, Yahudiler için Filistin'de bir milli devlet kurulmasını hedefliyordu.
 • Arap Milliyetçiliği: Aynı dönemde Arap milliyetçiliği de yükselmekteydi ve Araplar kendi bağımsızlıklarını kazanma mücadelesine başlamışlardı.

2. İngiliz Mandası Dönemi (1917 - 1948)

 • Balfour Deklarasyonu (1917): İngiliz hükümeti, Filistin'de bir Yahudi milli yurdu kurulmasını desteklediğini açıkladı.
 • Göç ve Çatışmalar: 1920'ler ve 1930'larda, Avrupa'dan Filistin'e Yahudi göçleri arttı. Bu durum, Araplar ve Yahudiler arasında şiddetli çatışmalara yol açtı.

3. İsrail'in Kuruluşu ve İlk Arap-İsrail Savaşı (1948)

 • İsrail'in Kuruluşu (1948): Birleşmiş Milletler'in 1947'deki bölünme planının ardından, İsrail Devleti 14 Mayıs 1948'de kuruldu.
 • 1948 Savaşı: İsrail'in kurulması, Arap devletleri tarafından reddedildi ve İsrail ile komşu Arap ülkeleri arasında savaş başladı. Bu savaş sonucunda, İsrail topraklarını genişletti ve yüz binlerce Filistinli mülteci durumuna düştü.

4. Altı Gün Savaşı ve Sonuçları (1967)

 • Altı Gün Savaşı (1967): İsrail, Mısır, Ürdün ve Suriye ile savaşarak Batı Şeria, Gazze Şeridi, Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı ele geçirdi.
 • İşgal ve Yerleşimler: Bu bölgelerin işgali, İsrail'in yerleşim politikaları ve Filistinlilerin direnişiyle uzun süren bir çatışma dönemine yol açtı.

5. Oslo Anlaşmaları ve Barış Süreci (1990'lar)

 • Oslo Anlaşmaları (1993): İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında imzalanan anlaşmalar, Filistin topraklarında sınırlı bir özerklik sağladı ve iki devletli çözüm umudunu doğurdu.
 • Barış Sürecinin Sekteye Uğraması: Ancak, şiddet olayları ve siyasi engeller nedeniyle barış süreci istenilen sonuca ulaşamadı.

6. İkinci İntifada ve Sonrası (2000 - Günümüz)

 • İkinci İntifada (2000-2005): Filistinlilerin geniş çaplı ayaklanması, İsrail'in güvenlik tedbirlerini artırmasına ve çatışmaların yoğunlaşmasına yol açtı.
 • Güncel Durum: Günümüzde İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmalar, yerleşim politikaları, Gazze ablukası ve Kudüs'ün statüsü gibi konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Barış görüşmeleri çeşitli zamanlarda yapılmış olsa da kalıcı bir çözüm henüz bulunamamıştır.

İsrail-Filistin çatışması, sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası bir mesele olup, dünya genelinde siyasi, dini ve insani boyutlarıyla büyük önem taşımaktadır. Bu çatışmanın çözümü, bölgedeki ve dünya genelindeki barış için kritik bir rol oynamaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski